Nouhätä! 2021 kampanja kasiluokkalaisille käynnistyi 15.9.2020, ilmoittautuminen päättyi 12.2.2021. Karsintavaihe on 12.-23.4.2021 ja loppukilpailu 20.5.2021. Uudet materiaalit ovat koulujen käytettävissä nyt ympärivuoden!

Lapin alueelta kampanjaan ilmoittautui hieno lukumäärä, 25 koulua 14 kunnasta.

Lisätietoa kampanjasta www.nouhata.fi sivuilta sekä SPEKistä ja alueellisista Pelastusliitoista.